Novinky

NORMAPME

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. má od júla 2012 svojho zástupcu v dôležitej európskej organizácii NORMAPME, ktorá zastupuje záujmy malých…
ČÍTAJTE VIAC

Nový výrobok

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. vyvinula a uviedla na trh nový výrobok, ktorým je diaľkový telekomunikačný kábel pod označením DCEPKSwFLE.…
ČÍTAJTE VIAC

Usmernenie Prezídia HaZZ o protipožiarnych vlastnostiach káblov

25.3.2011 vydalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR usmernenie, ktoré sa týka používania káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami v zmysle požiadaviek…
ČÍTAJTE VIAC

Nové výrobky pre fotovoltaické panely

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. zaradila do svojho výrobného programu špeciálne vodiče pre použitie do fotovoltaických solárnych panelov pod označením…
ČÍTAJTE VIAC

Ocenenie za normalizáciu za rok 2010

V rámci Svetového dňa normalizácie sa dňa 20.10.2010 uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie „Ceny…
ČÍTAJTE VIAC

Aktivity ELKOND HHK a.s. v oblasti získavania NFP

Naša spoločnosť aktívne pracuje aj v oblasti získavania nenávratných finančných prostriedkov (NFP) na základe výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie…
ČÍTAJTE VIAC

Novinky