Nový výrobok – DATAPAR

Spustili sme výrobu nového výrobku – dátového kábla DATAPAR PEPFKY EFK. Je dostupný vo konštrukčných variantoch 2x2x0,5; 2x2x0,8; 4x2x0,5 a 4x2x0,8. Prvé dodávky tohto typu sú už u zákazníkov.