Výrobný program

Výroba káblov je sústredená vo vlastných priestoroch v Trstenej o celkovej ploche 17 000 m2 s kompletne zariadenou infraštruktúrou.

Výrobné a dodávateľské možnosti fabriky:

 • Výroba káblov podľa európskych aj medzinárodných noriem STN EN, IEC, DIN, VDE, UkrSepro.
 • Štandardné dodávky plníme do 14-21 dní.
 • Devízou spoločnosti je premyslená organizácia operatívnych skladových zásob, ktorá zabezpečuje pružné riešenie požiadaviek zákazníka JUST IN TIME. Touto formou si ELKOND HHK, a.s. našiel na trhu miesto, ktoré neboli schopné pokryť veľké spoločnosti.

Výrobné portfólio ELKOND HHK, a.s. rozdeľujeme do nasledovných skupín:

 • Stavebné výrobky – káble s požiarnotechnickými vlastnosťami
 • Miestne telekomunikačné káble NF
 • Oznamovacie a ovládacie káble NF
 • Oznamovacie a ovládacie vodiče
 • Inštalačné káble pre telekomunikácie
 • Inštalačné bezhalogénové káble pre telekomunikácie
 • Signálne a kontrolné káble
 • Káble pre zvláštne použitie
 • Vodiče pre fotovoltaické solárne panely
 • Napájacie káble a vodiče flexibilné
 • Napájacie káble a vodiče pre pevné uloženie
 • Napájacie bezhalogénové káble a vodiče
 • Medené drôty a lanká