Komunikačné káble a vodiče

Katalógový list Farebné kódy Vyhlásenie o zhode Vyhlásenie o parametroch
Vnútorné použitie
SYKFY
PEPKFH-EFK
U, Un
SRMKAhM
SRoMKAhM
PEKH-UT EFK
DATAPAR PEPFKY EFK
Vonkajšie použitie - do zeme
TCEPKSwFLE
TCEPKSwFLE-RP
DCEPKSwFLE
TCEPKPFLE
TCEKFLEY
TCEPKPFLEY
Qv
Qf
Vonkajšie použitie - do vzduchu
TCEKFLES
QL