Káble do 1kV

Katalógový list Farebné kódy Vyhlásenie o zhode Vyhlásenie o parametroch
Káble a vodiče (na pevné uloženie)
H05V-U a H07V-U (CY)
Káble a vodiče (flexibilné)
H05V-K a H07V-K (CYA)
H1Z2Z2-K
EFK SOLAR
EFK SOLAR-80
2YSLCYK-JB
Ovládacie káble pre rozvodne
1-CYKFY
Stavebné výrobky pre účel PBS
N2XH EFK Eca
N2XH FE180/PS60 Fca
N2XH FE180/PS90 Fca
N2XH B2ca -s1,d0,a1
1-CXKH-R B2ca -s1,d0,a1
N2XH FE180/PS60 B2ca -s1,d0,a1
1-CXKH-V P60-R, PS60, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d0,a1
N2XH FE180/PS90 B2ca -s1,d0,a1
1-CXKH-V P90-R, PS90, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d0,a1
EFK CHSH-R Eca