Služby

Kvalitné služby naším zákazníkom sú našou prioritou a sú predmetom neustálej snahy o zlepšenie. Obchodným partnerom ponúkame kompletný servis a podporu v celom procese spolupráce od technického poradenstva, špecifikovania vhodných výrobkov a vystavenia cenovej ponuky, cez spracovanie objednávky a dodanie tovaru, až po kompletnú obchodnú a technickú dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou a výrobkovými normami. Viac informácií nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach a v cenníku výrobkov.