Rozvozy z distribučných skladov

Zákazníkom ponúkame možnosť dodania tovaru v rámci pravidelnej dopravy realizovanej firemným vozidlom, alebo prostredníctvom externých prepravcov. Podmienkou je zaslanie objednávok s dostatočným predstihom (odporúčame aspoň 48 hodín) pred dátumom plánovaného rozvozu a vyťaženie vozidla na danú trasu.

Dodanie v iný deň než v deň pravidelného rozvozu je predmetom dohody s vedúcim expedície.

Sklad Hronsek
Pondelok - Ø
Utorok - Liptovský Mikuláš, Poprad, Košice
Streda - Martin, Žilina, Považská Bystrica, Bánovce, Trenčín
Štvrtok - Nitra
Piatok - Bratislava

Sklad Trstená
Pondelok - Ø
Utorok - Maďarská republika
Streda - Ø
Štvrtok - Česká republika (pri objednaní najneskôr v utorok do 13:00)
Piatok - Nitra, Bratislava

Vedúci expedície:
Peter Cigler
+421 918 704 811
cigler@elkond.sk