Technická podpora

Naším zákazníkom poskytujeme poradenstvo pri stanovení vhodných výrobkov pre zamýšľaný účel použitia a zároveň poradenstvo k platnej legislatíve a normám. Zároveň informujeme o aktuálnej legislatíve EÚ zameranej na CPR a súvisiace doklady. V spolupráci so špecializovanými profesnými organizáciami pracujeme na zlepšovaní situácie v oblasti káblových inštalácií pre účely protipožiarnej bezpečnosti. V spolupráci s inštitúciami štátneho dozoru podporujeme dodržiavanie platnej legislatívy a pravidiel pre zavádzanie výrobkov na náš trh.

Formou spoločných odborných seminárov a školení s firmami zameranými na elektrické inštalácie v stavbách zlepšujeme povedomie projektantov a špecialistov o aktuálnej situácii i novinkách v legislatíve a normách. Zároveň prezentujeme novinky v našom výrobnom sortiment. Prezentácie zo seminárov a prezentácie nášho výrobného sortimentu nájdete v časti na stiahnutie.