Produkty

Produktové portfólio ELKOND HHK, a.s. obsahuje široké spektrum komunikačných, napájacích, riadiacich a špeciálnych káblov vyrábaných v súlade s aktuálnou legislatívou a požiadavkami národných i medzinárodných výrobkových noriem. Pri každom výrobku nájdete informácie o technických, elektrických a požiarnych parametroch daného výrobku, doklady o zhode v súlade s platnou legislatívou, informácie o farebnom kóde vodičov a prostredia pre použitia výrobku. K dispozícii na stiahnutie je aj celý elektronický katalóg vo formáte PDF.