Školenia pre projektantov 5/2019 – Košice, Hronsek, Bratislava

V spolupráci firiem ELKOND HHK, a.s., KOPOS Slovakia s.r.o. a HILTI Slovakia spol. s r.o. sme pripravili školenia pre projektantov a elektrotechnikov zamerané na tému: „Elektroinštalácie v občianskej a priemyselnej výstavbe z hľadiska požiarnej bezpečnosti“

Školenia sa konali:
– 28.5.2019 v Košiciach
– 29.5.2019 v Hronseku
– 30.5.2019 v Bratislave

Prednášajúci:
FIRE ELECTRIC INSTITUTE – Ing. František Gilian
„E-aplikácia OPK – Osvedčovanie Požiarnych konštrukcií z elektrických stavebných výrobkov“

ELKOND – Ing. Peter Homola
„Legislatívne požiadavky na káble a predstavenie výrobného sortimentu ELKOND HHK, a.s.“

KOPOS Slovakia s.r.o.
„Systém so zachovaním funkčnosti pri požiari“

HILTI Slovakia spol. s r.o.
„Projektovanie a návrh požiarnych prestupov v konštrukciách s požiarnou
odolnosťou, vhodnosť materiálov a náležitá dokumentácia.“

Ďakujeme za hojnú účasť.