Školenie pre projektantov 10/2016 – Bratislava, Hronsek, Košice

ELKOND HHK, a.s. v spolupráci s firmami STRADER s.r.o. a Walraven s.r.o. pripravil školenie pre projektantov a elektrotechnikov zamerané na tému: „Požiarna bezpečnosť stavieb“

Školenie prebehlo v termínoch:
4.10.2016 v Bratislave
5.10.2016 v Hronseku
6.10.2016 v Košiciach

Prednášajúci:
F
IRE ELECTRIC INSTITUTE – Ing. František Gilian
– „Požiarna bezpečnosť elektrických inštalácií – predpisy a normy“

ELKOND – Ing. Peter Homola
– „Výrobky pre PBS a predstavenie súvisiaceho sortimentu ELKOND HHK, a.s.

STRADER – Ing. Ján Gnap
– „Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari“

WALRAVEN – Ing. Jana Hadačová
– „BIS Protipožární systémy – pasivní ochrana“

Ďakujeme za hojnú účasť.