Publikačná činnosť zamestnancov ELKOND-u

Pracovníci ELKOND HHK, a.s. aktívne prispievajú k rozvoju legislatívy a noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti. Zároveň prostredníctvom publikačnej činnosti v odborných publikáciách a profesných časopisoch prispievajú aj k zlepšeniu povedomia o tejto legislatíve.
Najnovší článok nášho špecialistu Ing. Petra Homolu s témou „Káble a požiadavky na ich protipožiarne vlastnosti“ nájdete v odbornom časopise ELEKTROINSTALATÉR 1/2017.