Podpora kultúry

V rámci podpory kultúry venoval ELKOND nefinančný dar Prešovskému národném divadlu na novú inscenáciu Amor Fati. V podpore kultúry a športu plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.