Digitálny veľetrh

ELKOND HHK, a.s. je partnerom a vystavovateľom na prvom digitálnom veľtrhu organizovanom v ČR firmou Sonepar ktorý prebieha od 3.9. do 18.12.2020. Náš virtuálny vystavovateľský stánok nájdete na:
https://www.digitalni-veletrh.cz/partneri-veletrhu/
Tešíme sa návštevu.