Školenia pre projektantov 11/2018 – Bratislava, Hronsek, Košice

V spolupráci firiem ELKOND HHK, a.s. a STRADER s.r.o. sme pripravili školenia pre projektantov a elektrotechnikov zamerané na tému: „Požiarne konštrukcie v elektrických inštaláciách – projektovanie, zhotovenie a vhodné stavebné výrobky

Školenia sa konali:
– 13.11.2018 v Bratislave
– 14.11.2018 v Hronseku
– 15.11.2018 v Košiciach

Prednášajúci:
  FIRE ELECTRIC INSTITUTE – Ing. František Gilian
  „Internetová aplikácia osvedčenia požiarnych konštrukcií vo vzťahu k elektrickým inštaláciám“

  ELKOND – Ing. Peter Homola
  „Legislatívne požiadavky na káble a predstavenie výrobného sortimentu ELKOND HHK, a.s.“

  STRADER – Ing. Ján Gnap
  „Káblové nosné systémy s funkčnou odolnosťou v požiari a predstavenie sortimentu a služieb poskytovaných spoločnosťou STRADER s.r.o.“

 

Ďakujeme za hojnú účasť.