Podpora vzdelávania

V rámci podpory vzdelávania sme vzorkové tabule a vzorky našich výrobkov ako učebné pomôcky poskytli:
– SPŠE, Hálova ul. v Bratislave
– Strednej odbornej škole vo Fiľakove
– Spojenej škole v Tvrdošíne
– Strednej priemyselnej škole v Nižnej
a Strojníckemu učilišťu v Námestove.