Podpora vzdelávania a spolupráca so školami

ELKOND HHK, a.s. aktívne podporuje vzdelávanie novej generácie elektrotechnikov, elektrikárov, revíznych technikov aj projektantov.
Školám poskytujeme pracovné pomôcky a študijné materiály. Pre študentov organizujeme prednášky, poskytujeme exkurzie vo výrobe aj možnosť odbornej praxe. Ukážky nájdete v časti Galéria.