24. ročník „Elektrotechnické výstavy 2016“

31.8. až 1.9.2016 ste sa mohli stretnúť s našimi zamestnancami na 24. ročníku „Elektrotechnické výstavy 2016“ organizovanej firmou Sonepar na zimnom štadióne v Hradeci Králové.