Konferencia L.P.Elektro v Brne

V apríli 2016 sa spoločnosť ELKOND HHK, a.s. zúčastnila ako vystavovateľ na konferencii Úvod do projektování elektroinstalací organizovanej L.P.Elektro v Brne. Účastníkom konferencie boli k dispozícii naši kolegovia na stánku, ktorí poskytovali podrobnejšie informácie o našom výrobnom sortimente, ale aj o novinkách z oblasti legislatívy.