Zúčastnili sme sa konferencie ELTECH SK

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s., sa 6.-7.6.2023 vo Vysokých Tatrách zúčastnila konferencie ELTECH SK, ktorú organizoval ELEKTROMANAGEMENT.

Na konferencii prednášal aj náš zástupca Ing. Peter Homola o téme: „Typy káblových trás pre trvalú dodávku elektrickej energie – normové, nenormové uloženia.
Doklady potrebné na deklaráciu funkčnej odolnosti v požiari z hľadiska legislatívy SR.“