Zúčastnili sme sa konferencie APPO 2023

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s., sa 25.5.2023 v Táloch, zúčastnila konferencie „monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2023“  ako vystavovateľ, ktorá bola zameraná na súčasné témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí. Konferenciu organizovala APPO SR za podpory Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Asociácie výrobcov minerálnych izolácií a Hasičského a záchranného zboru.