Cena Vladimíra Lista za technickú normalizáciu 2012

V rámci Svetového dňa normalizácie a 90. výročia normalizácie na Slovensku sa dňa 13.11.2010 uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu 2012“.
V kategórii významný prínos v oblasti technickej normalizácie bola táto cena udelená nášmu pracovníkovi Ing. Františkovi Gilianovi. Cenu mu odovzdal predseda ÚNMS SR Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.