NORMAPME

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. má od júla 2012 svojho zástupcu v dôležitej európskej organizácii NORMAPME, ktorá zastupuje záujmy malých a stredných podnikov v procese technickej normalizácie v CEN, CENELEC a ETSI. Náš pracovník pôsobí v tejto organizácii ako expert pre oblasť noriem týkajúcich sa káblov a ich protipožiarnych vlastností.