Konferencia APPO SR 2023

Vážené dámy a páni,

ako člen Asociácie požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) vás pozývame na 1. odbornú konferenciu Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2023 zameranú na súčasné aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí.

  1. ročník konferencie sa uskutoční 25-26. 5. 2023 v hoteli Partizán na Táloch.

Konferenciu organizuje APPO SR za podpory Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Asociácie výrobcov minerálnych izolácií a Hasičského a záchranného zboru.

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s., sa zúčastní na konferencii ako vystavovateľ.