Recertifikácia manažérskych systémov EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. úspešne vykonala recertifikáciu manažérskych systémov podľa EN ISO 9001: 2015 a EN ISO 14001: 2015.

Recertifikačný audit bol vykonaný spoločnosťou TÜV NORD Slovakia v dňoch 27.-30.11.2017.