Novinky

Ocenenie za normalizáciu za rok 2010

V rámci Svetového dňa normalizácie sa dňa 20.10.2010 uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie „Ceny…
ČÍTAJTE VIAC

Aktivity ELKOND HHK a.s. v oblasti získavania NFP

Naša spoločnosť aktívne pracuje aj v oblasti získavania nenávratných finančných prostriedkov (NFP) na základe výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie…
ČÍTAJTE VIAC

Nové stavebné výrobky s triedou reakcie na oheň od nás

1.2.2010 nadobudla platnosť vyhláška MVRR SR č.558/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania…
ČÍTAJTE VIAC

Skúšky reakcie na oheň káblov

Začiatkom roku 2009 sme sa zapojili do procesu testovania káblov na základe nových požiadaviek na požiarnotechnické vlastnosti káblov, ktoré vyplývajú…
ČÍTAJTE VIAC

Splnili sme požiadavky Zákona č.90/1998 Z.z.

Začiatkom roku 2009 naša spoločnosť ako prvý výrobca káblov na slovenskom stavebnom trhu splnil požiadavky Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných…
ČÍTAJTE VIAC

Certifikát zhody vydaný na základe TO

V súvislosti s procesom technického osvedčovania (TO) naša spoločnosť vo februári 2009 získala ako prvý výrobca na slovenskom stavebnom trhu Certifikát…
ČÍTAJTE VIAC

Novinky