Zúčastnili sme sa 54. konferencie elektrotechnikov Slovenska

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s., sa zúčastnila ako vystavovateľ na 54. konferencii elektrotechnikov Slovenska v Bratislave, ktorú organizoval Slovenský elektrotechnický zväz a komora elektrotechnikov Slovenska.