Nový výrobok

Úspešne sme spustili výrobu nového riadiaceho kábla pre zavlažovacie systémy – EFK SEKY 4×0,8 a 7×0,8.
Výrobné termíny a technické parametre Vám poskytneme na vyžiadanie.