Výstava v Budapešti

V dňoch 8.5. až 9.5.2015 sa naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. zúčastnila ako vystavovateľ na výstave s medzinárodnou účasťou v Budapešti organizovanou spoločnosťou SONEPAR Maďarsko.