Odborné semináre pre elektroprojektantov

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. v spolupráci so spoločnosťami KOPOS KOLÍN, a.s. a Hilti Slovakia spol. s r.o. zorganizovala 12.5. v Poprade a 13.5.2015 v Bratislave odborný seminár pre projektantov, zameraný na problematiku posudzovania parametrov elektrotechnických stavebných výrobkov, káblové systémy so zachovaním funkčnej odolnosti pri požiari a protipožiarne tesnenia prestupov so zameraním na trasy káblov. Predstavené boli aj novinky v našom výrobnom programe. Vzhľadom na veľký záujem veríme, že sa na podobných seminároch uvidíme aj častejšie.