Propagácia inovácií spoločnosti ELKOND HHK, a.s. v zahraničí

Dňa 18.5. a 19.5.2015 sa odborníci našej spoločnosti ELKOND HHK, a.s. zúčastnili ako prednášajúci odbornej konferencie zameranej na „Měření a údržba sdělovacích kabelů“ v Českej republike, ktorú organizovala spoločnosť ČEZ a.s.. Na tejto konferencii zameranej na telekomunikačné káble predniesol náš hlavný technológ Ing. Jozef Pallo prednášku na tému „Telekomunikačné káble s dynamickým systémom ochrany proti šíreniu vlhkosti, ich vlastnosti a skúsenosti z aplikácie v sieti ST“. Predstavené boli aj novinky v našom výrobnom programe.