Recertifikácia manažérskych systémov podľa EN ISO 9001: 2008 a EN ISO 14001: 2004

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. vykonala recertifikáciu manažérskych systémov podľa EN ISO 9001: 2008 a EN ISO 14001: 2004.