ELKOND HHK, a.s. – hlavný partner projektu NORMALIZÁCIA.SK

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. ako hlavný partner podporila vznik nového odborného diskusného portálu o technickej normalizácii „NORMALIZÁCIA.SK“, ako reakciu na dlhodobú a neutešenú situáciu v oblasti technickej normalizácie na Slovensku a vytvorenie priestoru na diskusiu pre tých, ktorí považujú túto oblasť za dôležitú súčasť vzdelania, ekonomiky, hospodárstva, bezpečnosti, kvality života a vytvárania podmienok konkurencieschopnosti pri podnikaní.

www.normalizacia.sk