Cena Vladimíra Lista za normalizáciu 2014

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, získala Cenu Vladimíra Lista za normalizáciu 2014 za významný prínos v oblasti technickej normalizácie.
ELKOND HHK a.s., ako zakladajúci člen APPO SR, trvalým aktívnym pôsobením svojich zamestnancov, prejavil v oblasti technickej normalizácie za posledných 10 rokov výraznú podporu, ktorá je základom konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v celej Európskej únii.