20. výročie spustenia výroby v spoločnosti ELKOND HHK, a.s.

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. si pripomenula v roku 2013 oficiálne spustenie výroby káblov v Slovenskej republike. Pri tejto príležitosti sme pripravili vydanie nového katalógu výrobkov, ktorý obsahuje najnovšie informácie o výrobnom programe a bude aj pripomenutím histórie spoločnosti. Slávnostné predstavenie tohto katalógu odbornej verejnosti sa uskutočnilo v rámci elektrotechnického veľtrhu ELOSYS 2013 v Trenčíne, kde bola naša spoločnosť aj aktívnym vystavovateľom.