Konferencia SEZ-KES v Poprade

Dňa 5.11.2015 sa odborníci spoločnosti ELKOND HHK, a.s. zúčastnili ako prednášajúci a vystavovateľ na 43. konferencii elektrotechnikov Slovenska organizovanej SEZ-KES v Poprade. Na tejto konferencii predniesol Ing. František Gilian prednášku na tému „Projektovanie zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari na základe osobitého oprávnenia podľa nového ustanovenia §11c ods. 6 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení zákona č. 129/2015 Z.z.“.
K dispozícii boli aj naši kolegovia na stánku, ktorí poskytovali účastníkom konferencie podrobnejšie informácie o našom výrobnom sortimente.