2020

Boli vyvinuté riadiace káble J-Y(St)Y … KNX a J-H(St)H … KNX pre zbernicové systémy.