2019

Bola postavená nová výrobná hala a zakúpená ďalšia moderná výrobná linka, ktorá nám umožní skrátiť dodacie termíny a zvýšiť efektivitu výroby.