2019

Bola spustená výroba dátového kábla DATAPAR PEPFKY EFK.