2018

Bola spustená výroba riadiacich káblov YSLCY.
Bol vyvinutý špeciálny kábel CC04 pre zabezpečovaciu techniku.
Boli vyvinuté špecializované PTTA napájacie káble pre antény telekomunikačných operátorov.
Bol vyvinutý riadiaci kábel EFK SEKY pre zavlažovacie systémy.