2015

Rozšírenie portfólia o špeciálne káble EFK C-HDPE-K s izoláciou z polyetylénu a káblov CC01 a CC02 pre komunikačnú a zabezpečovaciu techniku.