2014

Získanie najvyššieho ocenenia za technickú normalizáciu “Cena Vladimíra Lista za normalizáciu 2014″ v kategórii “Významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

ELKOND HHK a.s. sa stal spoločnosťou so 100% slovenským kapitálom.