2014

Bola vydaná nová dôležitá technická norma EN 50575 Power, control and communication cables, ktorej obsah bol navrhnutý a spracovaný aj za aktívnej spolupráce našich expertov na požiarne parametre káblov pracujúcich v pracovnej skupine CENELEC TC20/WG10 Fire performance of the cables.