2013

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. vyvinula a uviedla na trh sériu vodičov na použitie vo svietidlách.
Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. spolupracovala na tvorbe nového právneho predpisu na oblasť stavebných výrobkov – Vyhláška Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z.