2011

Naša spoločnosť stala prostredníctvom svojich zástupcov aktívnym členom pracovnej skupiny WG 10 “Fire performance tests of cables” CENELEC TC20 “Electric cables”.