2010

ELKOND HHK, a.s. podieľal na tvorbe nových technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti káblových inštalácií, ktorých hlavným cieľom bolo tvorba STN 92 0203.