2010

Certifikovanie káblov ako stavebných výrobkov podľa Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z.z.