2008

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. spracovala dokument TN APPO 002 Technické požiadavky na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari.