2007

ELKOND HHK, a.s., sa stal zakladajúcim členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.