2006

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. sa stala spracovateľom normalizačnej úlohy STN 92.